Logo Seats2Meet Strijp-S

Door Seats2Meet is AngelaOntwerpt gevraagd om een logo te ontwikkelen die past binnen het interieur van de plak. Het kleuren pallet en vorm is overgenomen uit de ruimte. Het lijnen spel wat door de ruimte is getekend wordt vertaald in het uiteindelijke ontwerp. Hieronder zijn nog een 4tal schetsvoorstellen getoond.

Logo Seats2Meet Strijp-S